Home > Disclaimer

Disclaimer

Deze website is een product van Vinis. Vinis accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden door, of door onvolledigheid op welke manier dan ook.

Bij het ontwerpen en samenstellen van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u problemen ondervinden, kunt u dit dan a.u.b. laten weten d.m.v. het sturen van een e-mail naar info@vinis.nl. We zullen dan ons uiterste best doen, het probleem zo snel mogelijk te verhelpen.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vinis is het niet toegestaan het beeldmateriaal en de informatie die op deze site wordt aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken.

Privacy

Vinis respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons mogelijk verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld.